Giải pháp chống Teddy ăn vụng

Category: Bạn đọc 509

Giải pháp chống Teddy ăn vụng:

1 là phải chăm lo cho bạn ấy đủ no đủ ấm (bên Người mình gọi là dưỡng liêm ý)
2 là phải kỷ luật nghiêm minh, giám sát chặt chẽ, vớ được vụng trộm phải tẩn cho đau (bạn này có phê bình nghiêm khắc đến mấy cũng chẳng coi ra gì);

Giải pháp chống chó mèo ăn vụng
Giải pháp chống chó mèo ăn vụng

3 là phải “chó treo mèo đậy”, dạy dỗ kiểu gì mà cứ bôi mỡ vào mũi bạn ý là bạn ý liếm thôi (dù no đến đâu), k liếm thì lại lo bạn bị ốm;

4 là cái vụ bạn ý thích gái thì không thể dạy được, no đói kỷ luật chẳng ngăn cản được bạn ý nghĩ đến gái, chỉ có thiến thôi (Nói nhỏ: Teddy cũng bị xử cái mầm thích gái rồi, nhưng thỉnh thoảng bạn ý vẫn ôm tấm rido nhún nhún thể hiện bạn ý nguyên là phái mạnh)

Related Articles