Yêu em giữa gió trời

Category: Bạn đọc 112

Đã hứa bên nhau đến hết đời.
Vậy mà em bỏ lại mình tôi.
Êm đềm chăn gối bên duyên mới.
Mặc kẻ yêu em giữa gió trời.
Đã hứa bên nhau đến hết đời.
Vậy mà em bỏ lại mình tôi.
Êm đềm chăn gối bên duyên mới.
Mặc kẻ yêu em giữa gió trời.

Related Articles